سوالات متداول

جهت نمونه دادن باید از اخرین انزال(تخلیه اسپرم) شما کمتر از ۲ روز و بیشتر از ۵ روز نگذشته باشد و حداقل از یک روز قبل اقدام به نوبت گیری فرمایید.

خیر نیازی به استراحت مطلق نیست.استراحت باید نسبی باشد.می توان بعد از انتقال جنین و انجام IUI به فعالیت های خود ادامه دهید اما از فعالیت های سنگین و پیاده روی های طولانی و جا به جایی بار خودداری نمائید.

در صورت داشتن لکه بینی بعد از عمل انتقال جنین حتما باید با پزشک خود در ارتباط باشید. این موضوع حتما نشانه سقط جنین نیست اما نیاز به بررسی دارد و پزشک شما باید از آن مطلع گردد