02188557356

تهران، یوسف آباد، خ بیست و سوم (وفاکیش)، خ شهید فراهانی‌پور، بیمارستان محب کوثر، طبقه اول، بخش اتاق عمل نازایی

تیم ژنتیک

دکتر زهرا هادی پور

دکتر زهرا هادی پور

دکترای ژنتیک

 • دوره دکتری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
 • دوره تخصصی ژنتیک بالینی دانشگاه Sienna-Italy
 • همکاری در تالیف کتاب ناهنجاری های کروموزومی
 • چاپ مقالات متعدد در مجلات علمی معتبر بین المللی و داخلی
 • ارائه سخنرانی و پوستر در سمینارهای علمی بین المللی داخلی و خارجی
 • عضویت در کارگروه علمی بین المللی، درمان‌های های پیشرو در بیماری‌های ژنتیکی
 • عضویت در گروه علمی بین المللی، بیماری‌های فاقد تشخیص قطعی
 • همکاری در پروژه های تحقیقاتی بین المللی و کارازمایی بالینی پر زمینه بیماری‌های متابولیک، مول هیداتیفرم، اندومتریوزیس، بیماری‌های عصبی عضلانی و بیماری‌های ژنتیکی
 • تاسیس و همکاری در دپارتمان های ژنتیک و بخش ناباروری بیمارستان محب کوثر
 • ارائه مشاوره پزشکی و مدیکال در برنامه های ارایه خدمات بشر دوستانه شرکت‌های دارویی

دکتر فاطمه هادی پور

دکترای ژنتیک

 • دوره دکتری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
 • دوره تخصصی ژنتیک بالینی دانشگاه Sienna-Italy
 • همکاری در تالیف کتاب دیسمورفولوژی و کتاب ناهنجاری های کروموزومی
 • چاپ مقالات متعدد در مجلات علمی معتبر بین المللی و داخلی
 • ارایه سخنرانی و پوستر در سمینارهای علمی بین المللی داخلی و خارجی
 • عضویت در کارگروه علمی بین المللی، درمان‌های های پیشرو در بیماری‌های ژنتیکی
 • عضویت در گروه علمی بین المللی، بیماری‌های فاقد تشخیص قطعی
 • همکاری در پروژه های تحقیقاتی بین المللی و کارازمایی بالینی پر زمینه بیماری‌های متابولیک ،مول هیداتیفرم ،اندومتریوزیس ،بیماری‌های عصبی عضلانی ،و بیماری‌های ژنتیکی
 • تاسیس و همکاری در دپارتمان های ژنتیک و بخش ناباروری در بیمارستان‌ محب کوثر